Pořízení elektromobilu pro společnost Pila Pokorný, s.r.o.,

CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0018476. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Pořízení fotovoltaického systému pro společnost PILA
POKORNÝ, s.r.o. II

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003987. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny bez akumulace sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.